دوستانه باشگاهی ()
Novo Hamburgo RS ۰ - ۱ Sao Jose PoA RS
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰
پایان